გამოცდების ეროვნული ცენტრი 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგს აქვეყნებს

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს სამოქალაქო განათლების გამოცდით დასრულდება.

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველები გამოცდის ჩაბარებას 6 ივლისს შეძლებენ.

ივლისიდანვე ჩაერთვებიან საგამოცდო პროცესში მასწავლებლები – მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდებზე დარეგისტრირებულთათვის გამოცდები 25 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. მაგისტრობის კანდიდატებისთვის გამოცდა კი 26-27 ივლისსაა დანიშნული.

გამოცდების ეროვნული ცენტრი 2022 წლის გამოცდების განრიგს აქვეყნებს:

ერთიანი ეროვნული  გამოცდები
 
ქართული ენა და ლიტერატურა:
4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
6 ივლისი (პირველი სესია);
4 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;
8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – მათემატიკა;
 
უცხოური ენა:
11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
12 ივლისი (პირველი და მეორე  სესია) – ინგლისური ენა;
13 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;
13 ივლისი (მეორე სესია) – რუსული  ენა;
13 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;
13 ივლისი (მეორე სესია)  – გერმანული ენა;
 
ფიზიკა
14 ივლისი (მეორე სესია);
 
ლიტერატურა
14 ივლისი (მეორე სესია);
 
ქიმია
15 ივლისი (მეორე სესია);
 
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
15 ივლისი (მეორე სესია);
 
ისტორია:
18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
19 ივლისი (პირველი სესია);
 
ზოგადი უნარები
19 ივლისი (მეორე სესია);
 
ბიოლოგია
20 ივლისი (მეორე სესია);
 
გეოგრაფია
21 ივლისი (მეორე სესია);
 
სამოქალაქო განათლება
22 ივლისი (პირველი სესია);
 
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი
6 ივლისი (მეორე სესია);
 
საერთო სამაგისტრო გამოცდა
26 ივლისი   (პირველი და მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;
27 ივლისი (პირველი  და მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;
 
საგნის/პროფესიული უნარების/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა
 
6 ივლისი (მეორე სესია) – უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;
7 ივლისი (პირველი სესია):
ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);
 
7 ივლისი (მეორე სესია):
მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
მუსიკა;
სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 
14 და 15 ივლისი (პირველი  სესია)
 პროფესიული უნარები;
 
14 ივლისი (მეორე სესია)
 ბიოლოგია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 
15 ივლისი (მეორე სესია):
გეოგრაფია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
აზერბაიჯანული ენა;
 
19 ივლისი (მეორე სესია)
ქიმია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 
20 ივლისი (პირველი სესია)
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
მათემატიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
სომხური ენა;
 
21 ივლისი (პირველი სესია)
ისტორია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
სპორტი;
ფიზიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 
22 ივლისი (პირველი სესია)
ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი;
 
24 ივლისი
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი;
 
25 ივლისი 
ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი.