ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად, პარლამენტში კომიტეტებისა და სამუშაო ჯგუფების 17 სხდომა უკვე ჩატარდა – შალვა პაპუაშვილი პირველად შედეგებზე საუბრობს

„პარლამენტში უკვე სამი კვირაა, აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ევროპული საბჭოს განსაზღვრულ 12 პრიორიტეტზე. საკითხებზე სამუშაოდ, ძირითად კომიტეტებად განისაზღვრა იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებათა, საპროცედურო და თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტები, ასევე – გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომლებიც უკვე შეუდგნენ მუშაობას. ამასთან, პროცესის ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად, კომიტეტებმა, შესაბამისი მიმართულებებით, სამუშაო ჯგუფები შექმნეს“, – განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე.

პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, დღეის მდგომარეობით, ჩატარდა კომიტეტებისა და სამუშაო ჯგუფების 17 სხდომა და საკითხების ნაწილზე, უკვე არსებობს პირველადი შედეგები.

„რეკომენდაციების მეორე პუნქტზე – საპარლამენტო ზედამხედველობა, სრულდება ზედამხედველობის არსებული მექანიზმის ანალიზი, რომლის საფუძველზეც, სამუშაო ჯგუფი განიხილავს მათი გაუმჯობესების შესაძლებლობებს და 21 სექტემბრამდე, დააინიცირებს ცვლილებების პროექტს. რეკომენდაციების მესამე პუნქტზე – სასამართლო რეფორმა, სამუშაო ჯგუფში საპარლამენტო ჯგუფების მიერ უკვე წარმოდგენილია შეფასების დოკუმენტები, რომლებიც, სამოქალაქო სექტორთან განხილვის საფუძველზე, უნდა გახდეს სასამართლო რეფორმის სტრატეგიის შემუშავებისა და საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირების საფუძველი. რეკომენდაციების მე-9 პუნქტზე – გენდერული თანასწორობა, სამუშაო ჯგუფში სახელმწიფო უწყებებისა და სამოქალაქო სექტორის აქტიური მონაწილეობით, შეთანხმდა იმ საკითხთა წრე, რომლებზეც დეტალური მსჯელობა გაიმართება და 5 ოქტომბრამდე დაინიცირდება შესაბამისი კანონპროექტი. რეკომენდაციების მე-11 პუნქტზე – მართლმსაჯულების პროცესში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის პროაქტიული გამოყენება – უკვე შეიქმნა კანონპროექტების პაკეტის პირველადი ვერსია, რომელიც, სამუშაო ჯგუფებში აქტიურად განხილვის შემდეგ, გრაფიკის შესაბამისად, პირველ სექტემბრამდე დაინიცირდება“, – აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა.