თსსუ -ის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას KTQ – გერმანულ სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის უპირობო აკრედიტაცია მიენიჭა

თსსუ -ის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას KTQ – გერმანულ სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის უპირობო აკრედიტაცია მიენიჭა.

KTQ -ის მიერ მინიჭებული სერტიფიკატი კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მომსახურების ხარისხი შეესაბამება უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს.

ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ხანგრძლივი დაკვირვებისა და შეფასების KTQ კრიტერიუმების გათვალისწინებით თსსუ -ის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა დადებითად შეაფასა, რაც გულისხმობს მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისების მიწოდებას.

 

KTQ-ს სხვადასხვა კრიტერიუმით, როგორიც არის პაციენტებსა და თანამშრომლებზე ორიენტაცია, უსაფრთხოება და კლინიკური რისკების მართვა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ასევე მენეჯმენტი და ხარისხის მართვა, რაც სამედიცინო დაწესებულებისთვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს უპირობოდ იმსახურებს KTQ სერთიფიკატს, შესაბამისად გერმანული აკრედიტაციის კომისიის რამდენიმეთვიანი სამუშაო პროცესი და პერიოდული მონიტორინგი წარმატებით დასრულდა.

ჩვენი კლინიკა განაგრძობს მუდმივ ზრუნვას ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ამის დასადასტურებლად მომავალშიც მიმართავს აღიარებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აუდიტისა და სერტიფიცირებისათვის.