რეკლამის ფასები

 • პოზიცია 1 (ჰედერი) 2000 ₾

  ჩანს ყველა გვერდზე

 • პოზიცია 2 (მარჯვენა სვეტი) 800 ₾

  ჩანს მხოლოდ მთავარ გვერდზე

 • პოზიცია 3 (მარჯვენა სვეტი) 800 ₾

  ჩანს მხოლოდ მთავარ გვერდზე

 • პოზიცია 4 (ნიუსების ქვეშ) 1500 ₾

  ჩანს მხოლოდ მთავარ გვერდზე

 • პოზიცია 5 (გადაცემების ქვეშ) 1000 ₾

  ჩანს მხოლოდ მთავარ გვერდზე

 • პოზიცია 6 (მარჯვენა სვეტი) 800 ₾

  ჩანს სტატიების და კატეგორიების გვერდზე

 • პოზიცია 7 (სტატიაში) 1000 ₾

  ჩანს სტატიებში პირველი აბზაცის შემდეგ

 • პოზიცია 8 (კატეგორიები) 800 ₾

  ჩანს მხოლოდ კატეგორიების გვერდზე

ბანერების პოზიციები

reklama-frontpage
reklamebi-postshi
reklama-8