უნდა დაწესდეს თუ არა რუსეთის მოქალაქეებზე სავიჟო რეჟიმი?

უნდა დაწესდეს თუ არა რუსეთის მოქალაქეებზე სავიჟო რეჟიმი?