მიმდინარე წლის ექვს თვეში საქართველოში 2580 ავტოავარია მოხდა – დაიღუპა 189 ადამიანი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2023 წლის მეორე კვარტალში, 1427 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა აღირიცხა, დაიღუპა 90, ხოლო დაშავდა 1850 მოქალაქე.

სტატისტიკის თანახმად, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობებით პირველ ადგილზე თბილისია (706 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა), მეორე ადგილზე კი იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (167 შემთხვევა).

რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, სტატისტიკა შემდეგნაირად გამოიყურება: აჭარა – 150 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა, სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 62, შიდა ქართლი – 64, ქვემო ქართლი -106, კახეთი-78, სამცხე-ჯავახეთი – 27, მცხეთა- 46, გურია – 21.

რაც შეეხება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სახეებს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამოქმედო ტერიტორიაზე მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი, 503 შემთხვევა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევას უკავშირდება მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მონაწილეობით, მეორე ადგილზე კი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა/შეჯახებაა ქვეით მოსიარულეზე – 414 შემთხვევა.

ამასთან, ამავე პერიოდში 167 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევაა აღრიცხული მოტოციკლეტისტის მონაწილეობით.

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი სავარაუდო მიზეზების რაოდენობის სტატისტიკა შემდეგნაირად გამოიყურება:

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში – 34;

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ – 0;

მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება – 80;

შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლა ან გასწრების წესების დარღვევა – 82;

საგზაო ნიშნის ან მონიშვნის დაუმორჩილებლობა – 62;

მოძრაობის დაწყების მანევრი – 26;

მოხვევის მანევრი – 60;

მობრუნების მანევრი – 8;

უკუსვლით მოძრაობა – 14;

გზაჯვარედინის გავლის წესების დარღვევა – 28;

ქ/მ გადასასვლელის გავლის წესების დარღვევა – 58;

მგზავრთა გადაყვანის წესების დარღვევა – 2;

ტვირთის გადაზიდვის წესების დარღვევა – 1;

დისტანციის დაუცველობა – 88;

სატრანსპორტო საშუალების დგომა-გაჩერების წესების დარღვევა- 3;

განლაგების წესის დარღვევა – 1;

რკინიგზის გადასასვლელის გავლის წესის დარღვევა – 1;

სხვა სახის საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევა – 712;