ევროპულმა საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მერვე პაკეტი დაამტკიცა

ევროპულმა საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მერვე პაკეტი დაამტკიცა. ინფორმაციას ამის შესახებ ევროკომისია ავრცელებს.

ევროკომისიაში აღნიშნავენ, რომ სანქციების ახალი პაკეტი პასუხია რუსეთის მხრიდან მუდმივ ესკალაციასა და უკრაინის წინააღმდეგ უკანონო ომზე.

სანქციების ახალი პაკეტი ფასის ლიმიტის დაწესებას ითვალისწინებს, რომელიც დაკავშირებულია მესამე ქვეყნებისთვის რუსული ნავთობის საზღვაო ტრანსპორტირებასთან და ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მესამე ქვეყნებში საზღვაო ტრანსპორტირებას ზღუდავს.

გარდა ამისა, სანქციები დამატებით აკრძალვებს აწესებს ექსპორტსა და იმპორტთან დაკავშირებით და ევროკავშირის მოქალაქეებს რუსეთის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიების მმართველ საბჭოებში ყოფნას უკრძალავს.

პაკეტი ასევე მოიცავს ე.წ. რეფერენდუმების ორგანიზებაში მონაწილე ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციების, თავდაცვის სექტორის წარმომადგენლებისა და ომის შესახებ დეზინფორმაციის გამავრცელებელი პირებისთვის სანქციების დაწესებას.