“დიასპორის როლი ქართული მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციასა და პოპულარიზაციაში”

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდში გაიმართა.

საერთაშორისო სიმპოზიუმის „სამეცნიერო დიპლომატია მშვიდობისა და განვითარებისთვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიება თემაზე “დიასპორის როლი ქართული მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციასა და პოპულარიზაციაში”, რომელსაც სამეცნიერო დიასპორის წარმომადგენელი, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის პროფესორი მანანა თანდაშვილი უძღვებოდა.

მან წარადგინა პრეზენტაცია „მეცნიერების როლის შესახებ ციფრულ ეპოქაში“, ისაუბრა მეცნიერების ახალი პარადიგმის, თანამედროვე სამყაროში მეცნიერების კომუნიკაციის ახალი ფორმებისა და ეთიკური ნორმების, ღია მეცნიერების ძირითადი პრინციპებისა და ქართულ სამეცნიერო სივრცეში ამ თვალსაზრისით არსებული პრობლემების შესახებ. საგანგებო ყურადღება დაეთმო ორ მნიშვნელოვან საკითხს: ციფრულ ეპოქაში ქართული ენის ადეკვატური ასახვის აუცილებლობასა და ქართული ენის საერთაშორისო სტატუსის საკითხს ევროინტეგრაციის კონტექსტში. მომხსენებლის აზრით, ციფრული რესურსებით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ქართული ენის დღეისთვის არსებული სტატუსი – “მწირრესურსიანი ენა”, არ შეესაბამება რეალურ ვითარებას და საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმევა ამ მიმართულებით: კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება სამეცნიერო საზოგადოების, სახელმწიფოს მხრიდან. .

შეხვედრის დასასრულს აღნიშნული საკითხის გარშემო გაიმართა აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, დისკუსია საჯარო უწყებების, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით.